Odpowiedzi do quizu 

1. Czym jest fotowoltaika?
a) energia słoneczna
b) tworzenie ubrań, koca z różnych fragmentów materiału
c) żarówki, które są bardziej wytrzymałe niż zwykłe

2. Do jakiego pojemnika wrzucamy zbite szyby okienne?
a) PSZOK
b) Plastik
c) Kontener czarny

3. Po ilu latach rozłoży się plastikowa butelka?
a) 1000 lat
b) 200 lat
c) 500 lat

4. Co oznacza kuchnia waste?
a) zdrowe odżywianie
b) kupowanie mniejszej ilości jedzenia
c) wybieranie przedmiotów wielokrotnego użytku

5. Do jakiego pojemnika wrzucamy odpadki z warzyw i owoców?
a) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)
b) Bioodpady
c) Papier