Głównym celem  zadania realizowanego przez Centrum Rozwoju Lokalnego jest przybliżenie mieszkańcom Województwa Śląskiego, zarówno dzieciom jak i dorosłym, z obszaru powiatów: bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego oraz miast na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy sensu działań ekologicznych. Jego drugorzędnymi celami są: wzbogacenie kreatywności i zdolności manualnych oraz mobilizacja do wspólnego spędzania wolnego czasu poprzez zabawę i własną twórczość.

Zadanie publiczne “Zielony Śląsk” jest realizowane we współpracy z: Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Katowicach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Katowicach i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Katowicach. Partnerzy w trakcie trwania zadania służą swoją wiedzą i doświadczeniem przy przygotowywaniu materiałów dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu “Zielony Śląsk”

 

Adresaci projektu

Grupę docelową zadania stanowi min. 1000 osób zamieszkujących podregion województwa śląskiego obejmujący powiaty: bieruńsko-lędziński, pszczyński oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy. Działania merytoryczne skierowane są do osób od lat 3 wzwyż.

W celu lepszego dostosowania treści merytorycznej zadania do potrzeb jego odbiorców zostali oni podzieleni na trzy kategorie wiekowe:

a) dzieci w wieku od 3 do 9 lat
b) dzieci i młodzież w wieku od 10 do 18 lat
c) dorośli powyżej 18 roku życia

Integracyjne Warsztaty Ekologiczne “Zielony Śląsk”

Działanie obejmuje organizację 50 warsztatów dla min. 1000 mieszkańców województwa śląskiego z obszaru powiatów: bieruńsko-lędzińskiego i pszczyńskiego oraz miasta na prawach powiatu: Katowice, Mysłowice, Tychy.

Każdy warsztat składa się z dwóch części:

a) Część wykładowa (od 30min. do 1 godz.) – obejmuje krótką prezentację najistotniejszych elementów związanych z ekologią i ochroną przyrody. Tematyka części wykładowej warsztatów obejmuje kilka bloków tematycznych. w ramach jednego warsztatu realizowany jest jeden blok tematyczny. każdy uczestnik lub osoba zgłaszająca warsztaty będzie mogła wybrać najbardziej interesujący go temat.

b) Zajęcia praktyczne (od 1 do 1,5 godz.). Obejmują zajęcia manualne polegające na wytwarzaniu rzeczy codziennego użytku z odpadów. W ramach zajęć planowana jest nauka wykonywania m.in.: karmika z odpadów plastikowych, pojemnika na kredki z butelek plastikowych, wykonywanie w słoiku własnych kompozycji z darów lasu itp.

W ramach części wykładowej planowane są następujące bloki tematyczne:

– Zwierzęta i ludzie. W ramach bloku tematycznego poruszane są zagadnienia dotyczące relacji pomiędzy człowiekiem a zwierzętami, zarówno dzikimi jak i domowymi. Wykłady poruszają  takie zagadnienia jak np.: zasady dokarmienia zwierząt, zasady zachowania się wobec dzikich zwierząt w lesie, przeciwdziałanie znęcaniu się nad zwierzętami, zasady którymi należy się kierować kupując dziecku zwierzątko, gatunki inwazyjne w polskim ekosystemie.

– Magiczny Las. W ramach bloku tematycznego poruszane są tematy związane ze znaczeniem lasów oraz terenów zielonych dla człowieka. Wykłady poruszają takie zagadnienia jak np.: zasady zachowania się w lesie, rola i znaczenie poszczególnych roślin dla leśnego ekosystemu, rośliny chronione i jak z nimi postępować.

– Odpado-twory. W ramach bloku poruszane są zagadnienia związane z kwestią segregacji odpadów oraz postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Wykłady poruszają takie zagadnienia jak np.: w jaki sposób ograniczać ilość odpadów, co to jest zero waste, jak mądrze robić zakupy, jak żyć ekologicznie.

 

Dla wszystkich uczestników warsztatów “Zielony Śląsk” przewidziano kolorowanki lub broszury edukacyjne (w zależności od grupy wiekowej), materiały szkoleniowe i poczęstunek w trakcie trwania zajęć.

 

Termin realizacji warsztatów: wrzesień-grudzień 2021

 

Jesteś zainteresowany/a uczestnictwem  w projekcie “Zielony Śląsk”? 

Wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą!